De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk. Voor een optimale zorg van uw gezondheid, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt in overeenstemming met de nieuwe " Algemene Europese Voorschriften inzake Gegevensbescherming" de "GDPR" , van 25 mei 2018.

Uw gegevens worden gebruikt voor afsprakenbeheer, het aanmaken van medische dossiers, zorgfacturen, medicatie en voorschriften, de aanvraag van onderzoeken en het beheer van de continuïteit van zorg met al uw gezondheidsactoren.

Uw gegevens worden gebruikt door alle of een deel van het multidisciplinair team met naleving van het beroepsgeheim met het oog op een gecoördineerde globale aanpak van algemene, preventieve en medisch-sociale gezondheidszorg.

U heeft het recht op inzage en eventueel correctie van uw persoonlijke gegevens. U kan hiervoor terecht bij uw arts of de verwerkingsverantwoordelijke GDPR.

U moet ook weten dat de wet voor het bewaren van gezondheidsgegevens om medische redenen aan elke zorgverlener een termijn oplegt, bijvoorbeeld 30 jaar als het gaat om een arts, na het laatste contact.