Visie


In onze groepspraktijk streven we naar een professionele en kwalitatief hoogstaande continue zorgverlening.

Door een goede samenwerking tussen huisarts en andere zorgverleners (specialisten, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen, ...) kunnen we deze zorg verlenen.


We proberen zo volledig mogelijk te zijn: we hebben aandacht voor de fysieke, psychische en functionele klachten van onze patiënten en houden hierbij rekening met hun leef- en werkomgeving.

Goede zorg vereist wederzijds respect en vertrouwen. Binnen onze groepspraktijk is er een gedeeld beroepsgeheim.


Om een hoge zorgstandaard te kunnen aanbieden scholen wij ons continu bij om onze kennis en kunde te laten aansluiten bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. Deze integreren we met onze eigen klinische ervaring en op die manier proberen we samen met de patiënt een antwoord te vinden op zijn of haar probleem.

In diezelfde optiek zijn we ook een opleidingspraktijk die regelmatig stagiairs verwelkomt.