Medicatievoorschriften en attesten


Het telefonisch aanvragen van voorschriften, attesten of verslagen is niet toegestaan.
Er kan ook geen medische informatie (bloedresultaten, verslagen, antwoorden op medische vragen...) via mail verstuurd worden omwille van de GDPR-wetgeving. U dient hiervoor altijd op consultatie te komen.


Uw huisarts geeft u steeds voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.
Maak daarom tijdig een afspraak.


Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid.


Breng steeds een recente medicatielijst mee naar de raadpleging.