COVID-vaccinatie

Wij voorzien een collectief vaccinatiemoment voor al onze patiënten in onze huisartsenpraktijk te Drieslinter op zaterdag 7 oktober. Er zal op dit moment om de 5 minuten een prik gezet worden om zoveel mogelijk patiënten op korte tijd te voorzien van een vaccin. Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen, gemakkelijke kledij aan te doen en tijdig aanwezig te zijn op uw uur van afspraak.

Voor het Covid-vaccin moet u niets betalen.

U kan telefonisch op nummer 011/66.38.78  of via het online agendasysteem (www.huisartsendrieslinter.be) een afspraak inplannen (agenda: selecteer COVID VACCIN).

Gezien de beperkte houdbaarheid van het COVID-vaccin is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus geen vaccinatie tijdens de reguliere raadpleging toedienen maar enkel tijdens het voorziene vaccinatiemoment op zaterdag 7 oktober.

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen.

Iedereen is welkom om zich te laten vaccineren, maar we hopen vooral de patiënten die tot de doelgroep (zie onder) behoren te bereiken.

Alvast tot dan!